·         Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozp. MEN,