dotcomwebdesign.com

BHP


 BHP - szkolenie podstawowe i okresowe dla wszystkich grup zawodowych - pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych


Celem szkolenia jest opanowanie, aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Warunki stawiane kandydatom: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach zgodnie z Kodeksem Pracy

Program kursu
- Regulacje prawne z zakresu bhp, podstawowe wymagania, sposób kontroli, ergonomia, postępowanie w razie wypadku, pierwsza pomoc przedlekarska
- Organizacja szkoleń bhp, prowadzenie dokumentacji, ochrona przeciwpożarowa

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje w zależności od rodzaju szkolenia od 8 do 64 godz. lekcyjnych.