dotcomwebdesign.com

Doradca d/s bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych - ADR


Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 21 lat, wykształcenie wyższe, niekaralność za przestępstwa spowodowane umyślnie

Egzaminy organizują Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego.

Czas trwania: Kurs trwa 32 godz. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu.