dotcomwebdesign.com

Instruktor nauki jazdy


 Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu na instruktora nauki jazdy.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 18 lat, wykształcenie średnie, od 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem, niekaralność za przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym

Program kursu
- psychologia
- metodyka nauczania
- prawo o ruchu drogowym
- technika kierowania i obsługa pojazdu
- bezpieczeństwo ruchu drogowego
- zasady prowadzenia ośrodka szkolenia
- pedagogika

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 212 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu.