dotcomwebdesign.com

Kasjer walutowo - złotowkowy


 Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy kasjera walutowego i złotówkowego.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie

Program kursu
- zagadnienia z psychologii, obsługi klienta, pracy na stanowisku kasjerskim
- wiadomości o znakach pieniężnych i walucie obcej w tym EURO, prawdziwej, fałszywej i sfałszowanej, skup, sprzedaż, wymiana walut
- prawo dewizowe, ustawa o zapobieganiu GIIF i wprowadzaniu do obrotu fałszywych znaków i innych działalność kantorowa
- prezentacja walut, rozpoznawanie znaków pieniężnych i walut

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 27 godz. lekcyjnych i trwa pięć dni.