dotcomwebdesign.com

Kasjer złotówkowy

 Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy kasjera złotówkowego.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie

Program kursu
- zagadnienia z psychologii, obsługi klienta, pracy na stanowisku kasjerskim
- wiadomości o krajowych znakach pieniężnych w tym EURO, prawdziwej, fałszywej i sfałszowanej
- prezentacja i rozpoznawanie znaków pieniężnych

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 5 godz. lekcyjnych