dotcomwebdesign.com

Komputerowe


Podstawy obsługi komputera
Celem szkolenia jest przyuczenie do profesjonalnej obsługi komputera typu PC od podstaw.

Warunki stawiane kandydatom: Wszyscy zainteresowani

Program kursu
- budowa komputera
- obsługa systemu WINDOWS XP
- obsługa edytora tekstów - WORD 2000
- obsługa arkusza kalkulacyjnego - EXCEL 2000
- obsługa Internetu
- poczta elektroniczna

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 50 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu.

Grafika komputerowa - Corel Draw
Celem szkolenia jest przyuczenie do profesjonalnej obsługi programu Corel Draw v. 9.0.

Warunki stawiane kandydatom: Wszyscy zainteresowani grafik± komputerowa posiadaj±cy znajomość podstaw obsługi komputera

Program kursu
- grafika wektorowa - Corel Draw 9
- grafika bitmapowa - Corel Photo - Paint 9

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 80 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu.

Kosztorysowanie budowlane
Celem szkolenia jest przyuczenie do profesjonalnej obsługi programu kosztorysującego TRATUS, NORMA.

Warunki stawiane kandydatom: Wszyscy zainteresowani grafiką komputerowa posiadający znajomość podstaw obsługi komputera i zasad kosztorysowania metodą tradycyjną

Program kursu
- wybrane zagadnienie z ekonomii budownictwa
- zasady sporządzania kosztorysów
- sporządzanie przedmiarów robót

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 60 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu.

Tworzenie stron WWW
Celem szkolenia jest przyuczenie do profesjonalnego tworzenia internetowych stron WWW.

Warunki stawiane kandydatom: Wszyscy zainteresowani grafiką komputerowa posiadający znajomość podstaw obsługi komputera

Program kursu
- etykieta webmastera
- tworzenie dokumentów HTML
- wprowadzenie do JavaScript
- animacje flash
- inżynieria oprogramowania

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 40 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu.