dotcomwebdesign.com

Księgowość z obsługą komputera


Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w księgowości.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie ogólne lub ekonomiczne

Program kursu
- podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości
- wybrane zagadnienia ewidencji operacji gospodarczych
- zasady ewidencji i kalkulacji kosztów, ewidencji przychodów ze sprzedaży
- księga przychodów i rozchodów,
- bilans i rachunek wyników, podatki
- obsługa komputerowych programów księgowych - Rewizor, Płatnik, Rachmistrz

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 110 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu