dotcomwebdesign.com

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu


 Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Warunki stawiane kandydatom: Wykształcenie co najmniej średnie, średnie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle, przemyśle

Program kursu
- psychologia
- pedagogika
- metodyka
- praktyka metodyczna

Kurs zakończony jest egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 80 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu przez dwa miesiące