dotcomwebdesign.com

Pracownik administracyjno - biurowy


Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w administracji lub dziale kadr.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie

Program kursu
- funkcjonowanie kadr
- organizacja pracy w biurze
- obsługa komputerowych programów użytkowych - m.in. Gratyfikant,
- obsługa urządzeń biurowych
- zagadnienia prawne
- dokumentacja księgowa zakładu pracy
- prowadzenie spraw kadrowych

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 150 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu