dotcomwebdesign.com

Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych


Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy na stanowisku sprzedawcy.

Warunki stawiane kandydatom:
- Wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończone 18 lat

Program kursu
- Prawne aspekty sprzedaży, dokumentacja, obsługa klienta
- Obsługa kas fiskalnych
- Obsługa komputera i programów handlowych

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 150 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu