dotcomwebdesign.com

Teoretyczne przygotowanie do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu w Izbie Rzemieślniczej celem uzyskania tytułu czeladnika w zawodzie.

Warunki stawiane kandydatom: Kurs przeznaczony jest dla osób, które odbyły naukę zawodu u rzemieślnika

Program kursu
- technologia
- materiałoznawstwo
- wiedza o gospodarce
- elementy psychologii
- ochrona środowiska
- rysunek i rachunek zawodowy
- zagadnienia bhp i ppoż.
- prawo pracy

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Celem uzyskania tytułu czeladnika absolwent kursu przystępuje do egzaminu przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą. Osobie, która zdała egzamin czeladniczy, Izba Rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze.

Czas trwania: Kurs obejmuje około 60 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele