dotcomwebdesign.com

Aktualnie rozpoczynamy kursy:

1.   Kierowca wózków jezdniowych           07.03.2012 godz. 15,30                     

2.    BHP  dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  - trwa nabór                  

3.     Masaż klasyczny      trwa nabór         

5.   BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych   trwa nabór

6.   BHP dla nauczycieli   -  trwa nabór

7.   Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej   - trwa nabór

8.   Miniumum sanitarne    trwa nabór