dotcomwebdesign.com

Szkoły dla młodzieży


Absolwentów szkół gimnazjalnych zapraszamy do naszych szkół:

  • Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Puławach
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Puławach


Nasze szkoły gwarantują uzyskanie:

  • wysokich  kwalifikacji zawodowych
  • umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie.


Szkoły ZDZ dla młodzieży kształcą na wysokim poziomie i  są bezpłatne.