Tel:81 887 83 61

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Wartość projektu: 869 865,00 zł    Dofinansowanie projektu z UE: 739 385,25 zł

W dniach od 09.10 do 16. 11 2017r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Centrum Kształcenia w Puławach organizuje kurs pt. " Cukiernik" z egzaminem czeladniczym dla 5  osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.

Szkolenie  prowadzone jest  w ramach projektu " Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (III)" Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Prowadzimy nabór na kurs wizażu - 32 godziny , system popołudniowy lub weekendowy
termin do uzgodnienia
                      Program kursu:
1. Wprowadzenie - sposób pracy wizażystki
2. Analiza kolorystyczna
3. Podstawowe kształty twarzy i ich korekta
4. Makijaż oka, ust, brwi zgodny z budową
5. Makijaż dzienny, wieczorowy i ślubny
                                                                                    Cena - 449 zł
Prowadzimy nabór na kursy/szkolenia: