ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
CENTRUM KSZTAŁCENIA W PUŁAWACH


adres :    24-100 Puławy, ul. 3-go Maja 8
tel./fax:   (81) 887-43-87
e-mail :   zdz_pulawy@wp.pl


Formularz kontaktowy