·         Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (wydany przez  Okręgową Komisję Egzaminacyjną)

                        Zapewniamy: