- Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych