Aktualności:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Centrum Kształcenia w Puławach zaprasza                   do bezpłatnego udziału w projekcie " Stabilny zawód Twoją perspektywą".

Jeśli jesteś osobą BEZROBOTNĄ, PRACUJĄCĄ,

UCZĄCĄ SIĘ, STUDIUJĄCĄ,
zamieszkującą teren województwa lubelskiego

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!