dotcomwebdesign.com

Kontakt:


 

 

 

 

 


Szkoły ZDZ:


24-100 Puławy, ul. 3 Maja 8

sekretariat: 
tel/fax 081 887-83-61
psz_pulawy@oswiata.org.pl


Centrum Kształcenia w Puławach:

  ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
Centrum Kształcenia w Puławach
 ul. 3  Maja 8 , 24-100 Puławy
telfax  81 887-43-87
zdz_pulawy@wp.pl