dotcomwebdesign.com

Kursy i szkolenia.

  ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
Centrum Kształcenia w Puławach
 ul. 3  Maja 8,  24-100 Puławy
tel/fax 081 887-43-87
zdz_pulawy@wp.pl

 Certyfikat jakości ISO 9001:2008

Jeżeli chcesz zdobyć nowy zawód, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy lub myślisz o rozpoczęciu pracy na własny rachunek, skorzystaj z naszej oferty.  Oferujemy kształcenie w systemie kursowym. Szeroko włączamy się w szkolenie i przekwalifikowanie osób bezrobotnych. Szkolenia zawodowe prowadzimy zgodnie z potrzebami rynku pracy i zainteresowaniami klientów. Zapewniamy wysoką jakość szkoleń prowadzonych przez wysoko kwalifikowanych specjalistów z określonych dziedzin. Współpracujemy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach wydając uprawnienia spawalnicze ważne w krajach Unii Europejskiej.   Nasze szkolenia są monitorowane przez jednostkę certyfikującą TUV SUD Polska Sp.z o.o. Potwierdzeniem szkolenia monitorowanego jest certyfikat w języku angielskim lub niemieckim. Centrum posiada również akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

 

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZACZNIJ Z NAMI ZDOBYWAĆ KOLEJNE SZCZEBLE SWOJEJ KARIERY!PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZACZNIJ Z NAMI ZDOBYWAĆ KOLEJNE SZCZEBLE SWOJEJ KARIERY!PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZACZNIJ Z NAMI ZDOBYWAĆ KOLEJNE SZCZEBLE SWOJEJ KARIERY!PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZACZNIJ Z NAMI ZDOBYWAĆ KOLEJNE SZCZEBLE SWOJEJ KARIERY!PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZACZNIJ Z NAMI ZDOBYWAĆ KOLEJNE SZCZEBLE SWOJEJ KARIERY!PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZACZNIJ Z NAMI ZDOBYWAĆ KOLEJNE SZCZEBLE SWOJEJ KARIERY!PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZACZNIJ Z NAMI ZDOBYWAĆ KOLEJNE SZCZEBLE SWOJEJ KARIERY!PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZACZNIJ Z NAMI ZDOBYWAĆ KOLEJNE SZCZEBLE SWOJEJ KARIERY!PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZACZNIJ Z NAMI ZDOBYWAĆ KOLEJNE SZCZEBLE SWOJEJ KARIERY!PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZACZNIJ Z NAMI ZDOBYWAĆ KOLEJNE SZCZEBLE SWOJEJ KARIERY!PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZACZNIJ Z NAMI ZDOBYWAĆ KOLEJNE SZCZEBLE SWOJEJ KARIERY!

Zapisz się już teraz >>Oferujemy następujące kursy: