dotcomwebdesign.com

ABC przedsiębiorczości

 

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami zwi±zanymi z utworzeniem i prowadzeniem własnej firmy.

Warunki stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat, wykształcenie średnie lub wyższe

Program kursu:
- tworzenie przedsiębiorstwa, prawne aspekty funkcjonowania firmy
- finanse firmy - podatki, księgowość
- marketing, promocja firmy
- obsługa klientów
- obsługa komputera i wybranych programów komputerowych

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 180 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu.