dotcomwebdesign.com

Bukieciarstwo - florystyka - kompozycje żywe i sztuczne


Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z technikami układania kompozycji z kwiatów żywych i sztucznych.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 18 lat, ukończona szkoła podstawowa.

Program kursu
- podstawowe wiadomości z zakresu roślin
- kompozycje roślinne
- warsztat pracy bukieciarza
- zajęcia praktyczne - wykonywanie kompozycji kwiatowych z kwiatów żywych i sztucznych

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 80 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu