dotcomwebdesign.com

Kadrowo - płacowy


 Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w dziale kadr.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie

Program kursu
- zagadnienia biurowe
- funkcjonowanie kadr
- prawo pracy
- ubezpieczenia społeczne
- płace
- obsługa użytkowych programów komputerowych - Gratyfikant, Płatnik, Rachmistrz, podstawy w zależności od potrzeby grupy

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 150 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się trzy, cztery razy w tygodniu