dotcomwebdesign.com

Kucharz małej gastronomii


 Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w punktach małej gastronomii.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, aktualna książeczka zdrowia

Program kursu
- zagadnienia higieny w procesie produkcji żywności i obrocie żywnością - wdrażanie HACCP
- organizacja punktu gastronomicznego
- podstawowa dokumentacja
- wybrane zagadnienia z technologii kulinarnej i obsługi klienta
- kuchnia orientalna i śródziemnomorska
- zajęcia praktyczne

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 100 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu