dotcomwebdesign.com

Obsługa kas fiskalnych


 Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi kas fiskalnych.

Warunki stawiane kandydatom: Wszyscy zainteresowani obsługą kas fiskalnych

Program kursu
- kasy fiskalne-podstawa prawna, podział i charakterystyka kas
- praktyczna obsługa kas różnych typów i marek

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 15 godz. lekcyjnych i trwa dwa dni