dotcomwebdesign.com

Szkoły dla dorosłych


1. Policealne Studium Zawodowe ZDZ w Lublinie Filia w Puławach


Kształcimy dorosłych w systemie zaocznym na kierunkach:

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka w szkole trwa 2 lata.

Zajęcia w systemie zaocznym odbywają się co 2 - tygodnie w soboty i niedziele.

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i Innych instytucji.

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują:

  1. świadectwo ukończenia szkoły policealnej + specjalizacje wybrana,
  2.  po zdaniu egzaminów zawodowych OKE z kwalifikacji - dyplom technika danego kierunku + suplement Europass w jezyku angielskim,
  3. certyfikaty zawodowe ukończonych szkoleń.

 

Warunki przyjęcia do PSZ:

Przyjęcia odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  2. Karta słuchacza (wypełniana w sekretariacie szkoły)
  3. 3 - zdjęcia
  4. Kserokopia dowodu osobistego
  5. Zaświadczenie lekarskie (po wydaniu skierowania w sekretariacie szkoły)

Kontakt telefoniczny: 081 887 83 61 lub e-mail: poczta@zdz.lublin.pl


2. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Kształcimy dorosłych w systemie zaocznym w cyklu trzyletnim.

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do:


Kontakt telefoniczny: 081 887 83 61 lub e-mail: poczta@zdz.lublin.pl