dotcomwebdesign.com

Technik BHP

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bhp jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • sporządzanie bieżących i okresowych naliz  bhp w zakładzie pracy
  • kontrola stanu bhp w zakładzie
  • sporządzanie  sprawozdań i protokołów oraz opinii dotyczących spełniania wymagań bhp
  •  ocena ekonomicznych skutków zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
  • wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników
  • zapewnienie przestrzegania przepisów bhp
  • współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie bhp

 

Absolwent szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących dział bhp oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bhp.

 

Kwalifikacje dla zawodu Technik BHP

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.