dotcomwebdesign.com

Technik administracji (specjalizacja: kadry i płace)


W wyniku kształcenia słuchacz winien znać:

 • Podstawowe akty prawne obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej,
 • Prawa człowieka,
 • Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego w Polsce i UE,
 • Umowy o obrocie gospodarczym w Polsce i UE,
 • Postępowanie sądowe z udziałem przedsiębiorcy,
 • Postępowanie sądowo-administracyjne,
 • Elementarne zagadnienia z ekonomii i marketingu,
 • Zagadnienia związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej,
 • Politykę gospodarczą w Polsce i krajach UE,
 • Tworzyć i interpretować dane statystyczne,
 • Znać podstawy rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych,
 • Organizować pracę biurową własną i podległych pracowników,
 • Prowadzić biuro, sekretariat, kadry zgodnie z przepisami prawa.


Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje:

 1. świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 2. dyplom technika administracji + specjalizacja


Kwalifikacje dla zawodu technik administracji:

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.