dotcomwebdesign.com

Technik rachunkowościW wyniku kształcenia słuchacz winien  być przygotowany do wykonywania następujących  zadań zawodowych:

  • prowadzenia rachunkowości
  • rozliczania danin publicznych
  • rozliczania wynagrodzeń
  • rozliczania składek pobieranych przez ZUS

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje:

  1. świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  2. dyplom technika rachunkowości


Kwalifikacje dla zawodu technik rachunkowości :

A.36 Prowadzenie rachunkowości

A.65 Rozliczanie  wynagrodzeń i danin publicznych